Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym

Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły