Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym