Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym

NOWE PROJEKTY EDUKACYJNE

Projekt „Z kulturą mi do twarzy”
Cele: Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki oraz wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpieczne u rozwojowi ucznia.
Projekt „Baju baj...”
Cele: Zapoznanie dzieci z wybranymi bajkami ludowymi, poznanie nie materialnego dziedzictwa narodowego, poszerzenie wiedzy na temat wybranych krain Polski.
Projekt „Alfabet logopedyczny”
Cele: Dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej".
Projekt ,,Każdy inny - wszyscy równi"
Cele: Uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Rozwijanie empatii i tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Przygotowanie do współuczestniczenia w życiu z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Projekty koordynuje p. Małgorzata Wojciechowska.

AKCJA BOHATERON

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię! Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. W ramach sześciu edycji kampanii Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy kartek i listów z życzeniami. Statuetki Brązowego, Srebrnego i Złotego BohaterONa im. Powstańców Warszawskich, a także Złotego BohaterONa Publiczności przyznawane corocznie od 2019 roku otrzymało ponad 90 osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski (lata 1918-1989) oraz edukację historycznopatriotyczną.
Od 2016 roku w działania edukacyjne - BohaterON w Twojej Szkole - zaangażowało się ponad 10 000 przedszkoli, szkół i placówek dla dzieci i młodzieży. Niemal 1 800 0000 uczniów z Polski oraz polskich placówek za granicą wzięło udział w naszych lekcjach z zakresu historii i edukacji patriotycznej. Ponadto, blisko 500 nauczycieli uczestniczyło w warsztatach i seminariach. W 2022 r. tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na portalu www.wpis.dumnizpowstancow.pl – nowym, wirtualny miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.
Projekt edukacyjny w ramach akcji BohaterOn koordynują panie: Ewa Grusza i Jowita Mróz.

"INTERNET - BEZPIECZNE MIEJSCE"

Innowacja Pedagogiczna „Internet – bezpieczne miejsce” odpowiada na potrzeby społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym oraz wpisuje się w „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024” w punkcie 8 w brzmieniu dotyczącym uczniów - „Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji".
Cele:
1. Wykorzystanie popularnych aplikacji online lub w wersji mobilnej w celach edukacyjnych;
2. Przełamanie stereotypu posiadania wysokich umiejętności przy korzystaniu z aplikacji wykorzystujących modele AI. Wprowadzenie AI, AR, VR na zajęcia lekcyjne;
3. Podniesienie atrakcyjności zajęć lekcyjnych.
Treści:
1. Poznanie wybranych aplikacji online służących celom: edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym;
2. Rozbudzanie kreatywności uczniów poprzez tworzenie: grafik (Canva), filmów (Canva, InShot, Magisto, Biteable), modeli 3D (Tinkercad, Cura), bloga (Blogger) i strony internetowej (Google Sites) oraz wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (Quiver, Merge, Google Arts&Culture) i sztucznej inteligencji (ChatGPT, Animated Drawing);
3. Poznanie zagrożeń i pozytywnych stron korzystania z komunikatorów AI oraz nabycie umiejętności krytycznej analizy wytworów sztucznej inteligencji;
4. Kształtowanie pozytywnych zachowań w przestrzeni Internetu: znajomość netykiety, rozpoznawanie zachowań mających znamiona cyberbullyingu, nabycie umiejętności reagowania na zagrożenia internetowe.
Autorem innowacji jest p. Jowita Mróz.