Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym

DANE PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie dużym mieści się w największej wsi Gminy Chełm – w Strupinie Dużym. W skład Szkoły wchodzą: dwa oddziały przedszkolne oraz szkoła podstawowa. Do placówki uczęszczają dzieci z miejscowości Giny Chełm: Krzywice, Pokrówka, Rożdżałów, Strupin Duży, Strupin Łanowy oraz z miasta Chełm. Do szkoły uczęszcza 204 dzieci i uczniów w dwunastu zespołach klasowych. W placówce zatrudnionych jest 25 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. W piętrowym budynku szkoły znajdują się: wszystkie sale lekcyjne, pracownia informatyczna oraz biblioteka, a także pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarski, pedagoga szkolnego, pomieszczenia administracji, stołówka i szatnia. Placówka posiada nowoczesną salę gimnastyczną połączoną z głównym budynkiem szkoły. Obok szkoły mieści się również boisko sportowe „Orlik” i plac zabaw. Uczniowie dowożeni są do szkoły autobusem.