Miesiąc Data Rodzaj
Wrzesień 6.09.2023 Zebranie ogólne i zebrania klasowe
Październik 18.10.2023 Konsultacje
Listopad 15.11.2023 Zebranie śródsemestralne
Grudzień 13.12.2023 Konsultacje, informacja o zagrożeniach ocena niedostateczną
Styczeń 24.01.2024 Zebranie semestralne
Luty 21.02.2024 Konsultacje
Marzec 20.03.2024 Konsultacje
Kwiecień 24.04.2024 Zebranie śródsemestralne
Maj 22.05.2024 Konsultacje, informacja o zagrożeniach ocena niedostateczną