Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym

HISTORIA SZKOŁY

Przed odzyskaniem niepodległości  

W czasie zaboru rosyjskiego, na przełomie XIX i XX wieku, na terenie Strupina Dużego funkcjonowała szkoła elementarna. Szkoła w czasie zaborów znajdowała się pod opieką władz cerkwi prawosławnej w Chełmie i służyła celom rusyfikacyjnym Chełmszczyzny. Drewniany budynek szkoły w 1959 r. znajdował się w stanie rozsypki.

Po II wojnie światowej  

Rozpoczęto budowę nowej szkoły – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. W czasie budowy siedmioklasowa, około stuosobowa  szkoła funkcjonowała w chatach wiejskich, nienadających się na pomieszczenia dla szkoły. Uczyło w niej trzech nauczycieli. Liczba dzieci w wieku szkolnym była główną przyczyną budowy nowej szkoły. Szóstego września 1959 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły. Akt erekcyjny podpisany przez zebranych i zalakowany w butelce, wmurowany został we frontowym lewym węgle budynku mieszkalnego dla nauczycieli. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 8 stycznia 1961 r. Od chwili oddania nowej szkoły do użytku, ożywiła się praca kulturalna i oświatowa we wsi. Wszystkie zebrania wiejskie oraz spotkania organizacji społecznych i politycznych odbywały się w budynku szkolnym. Raz w tygodniu do szkoły przyjeżdżało kino. Oprócz tego prowadzony był uniwersytet powszechny, który cieszył się dużą frekwencją. Zajęcia prowadzone były przez fachowców z różnych dziedzin wiedzy, a głównie z rolnictwa. W tym czasie działa aktywnie bibliotekarz Jan Biernacki, który wystosował ogólnopolski apel z prośbą o przekazywanie książek na rzecz biblioteki w Strupinie Dużym. Spotkał się on z życzliwą reakcją ofiarodawców. Dzięki temu znacznie powiększyły się zbiory biblioteki. Z inicjatywy Jana Biernackiego nadano szkole imię Władysława Broniewskiego.

Po 1989 roku

Czternastego kwietnia 1993 r. nastąpiła rozbudowa szkoły w Strupinie Dużym. Inwestycja rozpoczęła się dzięki p. dyrektor Wiesławie Greniuk i była wspomagana przez Komitet Rozbudowy Szkoły, rodziców, a także uczniów, którzy pomagali przy rozładunku cegieł. Inwestycja była w dużej mierze finansowana przez Urząd Gminy Chełm w Pokrówce. Pierwszego września 1994 r. miało miejsce uroczyste oddanie części dydaktycznej szkoły do użytku. Początek roku szkolnego 1998/1999 był w naszej szkole szczególnie uroczysty. Odbyła się wtedy gminna inauguracja roku szkolnego, połączona z oficjalnym oddaniem do użytku sali gimnastycznej, której budowa rozpoczęła się w 1995 r. Pierwszego lutego 2005 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkolnej stołówki.

Związani ze szkołą 

Z życiem szkoły związana jest postać poetki Pauliny Hołyszowej. Urodzona 4 lipca 1892 r. w Strupinie Dużym, zmarła 7 października 1975 r. Całe życie spędziła w rodzinnej wsi, pracując na roli. Była samoukiem, czytać nauczyła się na książeczce do nabożeństwa, otrzymanej od ojca Józefa Hurko, a pisać, od sąsiada Mikołaja Nowosada. Jej dom w Strupinie Dużym był ośrodkiem życia kulturalnego całej wsi i okolicy. Nazywano ją Ciotką Pauliną. Po wojnie uczestniczyła w życiu społeczno-kulturalnym swojej wsi, angażując się m.in. w budowę nowej szkoły w Strupinie Dużym oraz szosy i świetlicy wiejskiej. W wieku dwudziestu czterech lat zaczęła pisać wiersze oraz malować akwarelami widoczki rodzinnej wsi i najbliższej okolicy. Jej twórczość poetycką odkryto i doceniono dopiero w latach 60. Widowisko obrzędowe pt. „Nasze wesele” zostało sfilmowane przez Amatorski Klub Filmowy Miś z Chełma, który otrzymał za niego nagrodę na Festiwalu Filmów Amatorskich. Za twórczość poetycką otrzymała wiele nagród, jej dorobek literacki cieszy się wielką popularnością. Utwory poetyckie i  „Nasze wesele” były publikowane kilkukrotnie.