Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Chełm
z dnia 10 listopada 2022 r.
dyrektor szkoły, Ewa Grusza,
ogłasza terminy
przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej
im. Władysława Broniewskiego
w Strupinie Dużym
w okresie styczeń - sierpień 2023 r.
w roku szkolnym 2022/2023
i w okresie wrzesień - grudzień 2023 r.
w roku szkolnym 2023/2024:


2 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

10 lipca - 24 sierpnia 2023 r.


Zgodnie z w/w Zarządzeniem Wójta dowóz dzieci w czasie,
gdy w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, zapewniają rodzice.


                                                                                             Dyrektor szkoły
                                     Ewa Grusza