Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym

Dyrektor

mgr Ewa Grusza

GRONO PEDAGOGICZNE

IMIĘ I
NAZWISKO
NAUCZANY
PRZEDMIOT
FUNKCJA
mgr Ewa Grusza Historia Dyrektor
mgr Barbara Przybył
Język angielski
mgr Justyna Dederko Język polski
Wychowawca klasy VII
Opiekun SU
mgr Justyna Kondej Zajęcia świetlicowe

mgr Edyta Koszałka Matematyka  
Chemia
Wychowawca klasy VIII            
Opiekun SU
Rzecznik Praw Ucznia
mgr Małgorzata Marciniak
Logopeda  
mgr Joanna Mazurek Nauczyciel pedagog
Pedagog specjalny
Doradca Zawodowy 
Zajęcia świetlicowe
mgr Magdalena Mazurek Wychowanie przedszkolne Wychowawca klasy 0 A „Skrzaty”
mgr Jowita Mróz
Nauczyciel bibliotekarz   
Historia
mgr Elżbieta Mulak Informatyka
Technika                        
Plastyka                              
Muzyka
Wychowawca klasy VI
mgr Stanisława Nafalska
Wiedza o społeczeństwie 
Zajęcia świetlicowe
mgr Jolanta Paszkiewicz Język polski
mgr Elżbieta Pietrucha
Matematyka
Fizyka
Opiekun Koła Szachowego
mgr Urszula Rudnik Język angielski
Zajęcia rewalidacyjne
Wychowawca klasy IV
Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
mgr Marcin Sadowski Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Opiekun Szkolnego Koła Sportowego
mgr Renata Szumiło
Religia
Wychowanie do życia
w rodzinie
mgr Mariola Tryniecka Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia Świetlicowe
Wychowawca klasy II
mgr Barbara Werner Wychowanie przedszkolne Wychowawca klasy 0 B „Krasnale”
mgr Emilia Wesołowska Edukacja wczesnoszkolna    
Wychowanie do życia
w rodzinie
Wychowawca klasy III
mgr Agata Woźniak Język niemiecki
mgr Marzena Wróbel Geografia                             
Przyroda                              
Biologia                        
Informatyka
Wychowawca klasy V
mgr Marta Zapora Edukacja wczesnoszkolna
Terapia pedagogiczna
Wychowawca klasy I
mgr Magdalena Wituch
Psycholog