Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym

Dyrektor

mgr Ewa Grusza

GRONO PEDAGOGICZNE

IMIĘ I
NAZWISKO
NAUCZANY
PRZEDMIOT
FUNKCJA
mgr Justyna Dederko Język polski Wychowawca klasy VIII
Opiekun SU
mgr Sylwia Garbacz
Język polski
Zajęcia świetlicowe
Wychowawca klasy IV
mgr Ewa Grusza Historia Dyrektor
mgr Justyna Kondej Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Wychowawca klasy II
mgr ​Ewelina Matwejczuk Psycholog
mgr Joanna Mazurek Nauczyciel pedagog
Pedagog specjalny
Doradca Zawodowy 
Zajęcia świetlicowe
mgr Magdalena Mazurek Wychowanie przedszkolne Wychowawca klasy 0 A „Skrzaty”
mgr Jowita Mróz Nauczyciel bibliotekarz   
Historia
Wiedza o społeczeństwie
mgr Elżbieta Mulak Informatyka
Technika                        
Plastyka                              
Muzyka
Wychowawca klasy VII
mgr Elżbieta Pietrucha Matematyka
Fizyka
Opiekun Koła Szachowego
mgr Małgorzata Prokopiuk Chemia
mgr Barbara Przybył
Język angielski
mgr Urszula Rudnik Język angielski
Zajęcia rewalidacyjne
Wychowawca klasy V
Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
mgr Marcin Sadowski Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Opiekun Szkolnego Koła Sportowego
mgr Marta Sopel Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w oddziale przedszkolnym
mgr Renata Szumiło Religia
Wychowanie do życia
w rodzinie
mgr Mariola Tryniecka Edukacja wczesnoszkolna Wychowawca klasy III
mgr Barbara Werner Wychowanie przedszkolne Wychowawca klasy 0 B „Krasnale”
mgr Emilia Wesołowska Edukacja wczesnoszkolna    
Wychowanie do życia
w rodzinie
Wychowawca klasy I
mgr Liwia Wilk
Matematyka
mgr Małgorzata Wojciechowska
Logopeda
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie I
mgr Agata Woźniak Język niemiecki
mgr Marzena Wróbel Geografia                             
Przyroda                              
Biologia                        
Informatyka
Wychowawca klasy VI