Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Miesiąc
Dzień/dni Rodzaj/charakter
Wrzesień 4.09.2023 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Listopad
2-3.11.2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Grudzień 22.12.2023
23-31.12.2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń/luty
1.01.2024
26.01.2024
29.01-11.02.2024
Nowy Rok
Choinka Szkolna
Ferie zimowe
Marzec/kwiecień 28.03-2.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
Maj
1.05.2024
2.05.2024
3.05.2024
14.05.2024
15.05.2024
16.05.2024
29.05.2024
30.05.2024
31.05.2024
Święto Pracy
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Święto Konstytucji 3 Maja
I dzień Egzaminu Ósmoklasisty
II dzień Egzaminu Ósmoklasisty
III dzień Egzaminu Ósmoklasisty
Dzień Rodziny
Boże Ciało
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Czerwiec
3.06.2024
21.06.2024

Dzień Dziecka
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach
Czerwiec - Sierpień
22.06.-31.08.2024
Ferie letnie