Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Miesiąc
Dzień/dni Rodzaj/charakter
Wrzesień 1.09.2022 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Październik
14.10.2022
31.10.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Listopad
2.11.2022
11.11.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Narodowe Święto Niepodległości
Grudzień 23-31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń
6.01.2023
13.01.2023
16-29.01.2023
Trzech Króli
Choinka Szkolna
Ferie zimowe
Kwiecień 6-11.04.2023
Wiosenna przerwa świąteczna
Maj
1.05.2023
2.05.2023
3.05.2023
23.05.2023
24.05.2023
25.05.2023
Święto Pracy
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Święto Konstytucji 3 Maja
I dzień Egzaminu Ósmoklasisty
II dzień Egzaminu Ósmoklasisty
III dzień Egzaminu Ósmoklasisty
Czerwiec
9.06.2023
10.06.2023
23.06.2023
Boże Ciało
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
Czerwiec - Sierpień
24.06.-31.08.2023
Ferie letnie