Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym

PEDAGOG

Poniedziałek   9:45 - 12:30
Wtorek              9:45 -12:30
Środa                 9:45 -12:30
Czwartek         9:45 -11:00
Piątek                8:00 - 9:30                      

Na indywidualne konsultacje można się wcześniej umawiać telefonicznie: telefon służbowy 82 5638016.
Pedagog szkolny Joanna Mazurek zachęca Rodziców do skorzystania z indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego.
Konsultacje odbywają się w godzinach pracy pedagoga oraz podczas zebrań i konsultacji z Rodzicami.