Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w St​rupinie Dużym

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Dnia 22.09.2023 r. piękna i słoneczna pogoda sprzyjała, aby zorganizować zgodnie z tradycją naszej szkoły 
,,Dzień Pieczonego Ziemniaka”. W tej radosnej, jesiennej zabawie integracyjnej
uczestniczyły dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I- III. Pod czujnym
okiem nauczycieli i pracowników szkoły piekły ziemniaczki i kiełbaski,
puszczały bańki mydlane, bawiły się wykorzystując sprzęt sportowy oraz chustę
animacyjną. Podczas przerw choć na chwilę dołączali do bawiącej się gromadki
uczniowie ze starszych klas. Wszystkim dopisywał dobry humor i apetyt,
a wspólnie spędzony czas na długo pozostanie w naszej pamięci.

galeria

SPRZĄTANIE ŚWIATA - W TYM ROKU PO RAZ 30. WYRUSZAMY, BY POSPRZĄTAĆ POLSKĘ!

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy 
z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.  
W tym roku nasza szkoła kolejny raz włączyła się do akcji „Sprzątanie świata - WYRUSZAMY, BY POSPRZĄTAĆ POLSKĘ!"
Uczniowie klas O - III wraz z wychowawczyniami wyposażeni w worki na
śmieci i rękawiczki wyruszyli posprzątać trasę od szkoły w kierunku szosy
wojsławickiej oraz w kierunku świetlicy wiejskiej. Najmłodsi wychowankowie naszej szkoły sprzątali teren
placówki. Śmieci było niewiele, co bardzo nas cieszy. 

GALERIA

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dwudziestego września 2023 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, wybory Opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia. Wybory poprzedzone były trwającą tydzień kampanią wyborczą, podczas której kandydaci prezentowali siebie i swoje pomysły na działalność w Samorządzie Uczniowskim. Każdy z kandydatów zobowiązany był do wykonania plakatu wyborczego, na którym przedstawił siebie i własny program wyborczy. W dniu wyborów każdy z kandydatów prezentował się przed społecznością szkolną. Po prezentacji kandydatów uczniowie klas: IV-VIII wybierali swoich faworytów.
Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:
Wojciech Furdal z klasy VII – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Jakub Szpunar z klasy VIII – Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Oliwia Mardoń z klasy VI – członek Samorządu Uczniowskiego
Iga Zębrowska z klasy V – członek Samorządu Uczniowskiego.
Równolegle do wyborów do rady Samorządu Uczniowskiego zostały przeprowadzone wybory na Opiekunów Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia. Opiekunami SU zostały panie: Urszula Rudnik, Marzena Wróbel i Sylwia Garbacz. Rzecznikiem Praw Ucznia została wybrana pani Jowita Mróz.
Nad przebiegiem wyborów czuwała nauczyciel wiedzy o społeczeństwie p. Jowita Mróz oraz komisja wyborcza, w skład której weszli reprezentanci wszystkich głosujących klas: Daniel Kotek z klasy IV, Bogumił Szymczak z klasy V, Mikołaj Mazurek z klasy VI, Filip Obara z klasy VII oraz reprezentanci klasy VIII: Patryk Betiuk, Martyna Flis i Małgorzata Hołysz.
Nowej Radzie, opiekunom SU oraz rzecznikowi życzymy owocnej pracy oraz realizacji swoich pomysłów.

GALERIA

DZIEŃ KROPKI NA MATEMATYCE

Międzynarodowy Dzień Kropki (International Dot Day) obchodzimy 15 września.  W tym dniu lekcja matematyki w klasie IV była świętem kreatywności, dniem, w którym z nauczycielem skupiliśmy się na rozwoju swoich talentów oraz pasji.  Ponadto w tym dniu zrealizowaliśmy pierwsze zadanie z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "(Nie)zwykła matematyka", moduł X, zadanie 3. Wszystkim uczniom gratulujemy. Lekcję przeprowadziła nauczyciel matematyki p. Liwia Wilk.

galeria

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI W PRZEDSZKOLU

15 września grupa  „Krasnale” i "Skrzaty" obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego 
w Strupinie Dużym. Celem Międzynarodowego Dnia Kropki jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Dzień Kropki jest to dzień odwagi i zabawy. Tego dnia nasze zabawy wypełnione były kolorowymi kropkami. Okazało się, że kropki towarzyszą nam w naszym codziennym życiu: są w kropkach biedronki, z kropki można utworzyć słońce,  bombkę choinkową, kolorową kulę, piłkę. 
BYŁO KOLOROWO, „KROPKOWO” I RADOŚNIE.

galeria

NARODOWE CZYTANIE 2023

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym, od pierwszego Narodowego Czytania, aktywnie włącza się w tę akcję. W tym roku został zorganizowany II Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Zadaniem uczestników były: wybór jednego z przygotowanych przez organizatorów fragmentów „Legendy o Janie i Cecylii” – części tegorocznej lektury – „Nad Niemnem” i nauka pięknego czytania tekstu. Do konkursu zgłosiło się osiemnastu uczniów z klas: IV-VIII. Trzynastego września, na sali gimnastycznej szkoły, uczestnicy konkursu zaprezentowali społeczności szkolnej przygotowane utwory. W komisji konkursowej zasiadły panie: Elżbieta Pietrucha – nauczyciel matematyki i fizyki, opiekun koła szachowego oraz panie: Małgorzata Wojciechowska i Marta Sopel – nauczyciele współorganizujący proces kształcenia w oddziale przedszkolnym i klasie I. Uczestnicy konkursu przygotowali nie tylko fragmenty „Nad Niemnem”, ale także zadbali o swój wygląd. Mogliśmy podziwiać: suknie, stroje ludowe, ale także eleganckie stroje galowe. Komisja konkursowa jednogłośnie przyznała I miejsce uczennicy klasy V – Idze Zębrowskiej. Drugie miejsce zajęła prezentacja ucznia klasy V – Milena Pieczykolan, a trzecie – uczennicy klasy V – Maja Palczyńska. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy konkursu – dyplomy i pierniczki. Uroczystość odbyła się na tle dekoracji, za której wypożyczenie organizatorzy dziękują p. Justynie Dederko. Dziękujemy także: dyrektorowi szkoły p. Ewie Gruszy, p. Barbarze Werner, p. Sylwii Garbacz za zorganizowanie pięknych roślin, które oddały klimat nadniemeńskiej wsi. Chcemy również podziękować paniom: Annie Kaczor i Natalii Zielińskiej za pomoc w aranżacji dekoracji oraz paniom: Marii Nafalskiej i Zofii Nafalskiej oraz p. Dariuszowi Nafalskiemu i p. Marcinowi sadowskiemu za pomoc w technicznej realizacji przygotowań do uroczystości. Organizatorem narodowego Czytania w naszej szkole była nauczyciel-bibliotekarz p. Jowita Mróz. Z listu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej: Zapraszam Państwa do Narodowego Czytania „Nad Niemnem”. Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”.To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Bo przecież jej autorka nie tylko maluje szeroką panoramę rodzinnych Kresów, nie tylko przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje, ale bardzo wyraźnie przywołuje też historię Rzeczypospolitej, a poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzimy w tym roku, doskonale oddaje przeżycia, emocje i dylematy ówczesnych Polaków. Dzięki temu obraz niepodległościowego zrywu, który w 1863 roku wybuchł przeciwko carskiemu zaborcy, na zawsze połączył się z tą książką, a sama powieść utrwaliła się w świadomości jako prawdziwa epopeja polskiego losu. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu.Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności.

galeria

HOŁD BOHATEROM OJCZYZNY - SAWIN - PODCHYLINIE 2023 R.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego 
w składzie: Patryk Betiuk, Aleksandra Mazurek oraz Małgorzata Hołysz reprezentowali szkołę wchodząc w skład Pocztu Sztandarowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła Gminy Chełm podczas Mszy Świętej
 27 sierpnia 2023 r. przy kapliczce I Brygady Zmotoryzowanej 
1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Sawin-Podchylinie. Msza Święta została zorganizowana przez Koło Gminne Kombatantów oraz Spadkobierców pamięci kombatanta 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego ppor. Bolesława Głąba z okazji 69 rocznicy formowania się w lasach sawińskich oddziałów Wojska Polskiego. Przed Mszą Świętą uczniowie byli obecni podczas składania wiązanki przez przedstawicieli Koła Gminnego Kombatantów przy pomniku w Sawinie (czołg upamiętniający formowanie I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego 
w sierpniu 1944 r.) Jako reprezentacja SP w Strupinie Dużym we Mszy Świętej uczestniczyła pani Dyrektor Ewa Grusza oraz pani Urszula Rudnik, sprawująca opiekę nad Pocztem Sztandarowym.

galeria

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Czwartego września powitaliśmy nowy rok szkolny 2023/2024. Podczas inauguracji Pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Radny Gminy Chełm – p. Andrzej Jagnicki z małżonką p. Marią  Jagnicką, Dyrektor Biura Obsługi Szkół – p. Jolanta Krop, Przedstawicielka Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – p. Antonina Farima, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koła w Strupinie Dużym – p. Maria Skibińska z mężem sierż. Stanisławem Kucharskim oraz panie z Zarządu Rady Rodziców naszej szkoły. Uroczystość uświetnił występ dzieci i młodzieży z klas: III, V, VI, VII i VIII upamiętniający 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, a także nawiązujący do Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny, który od tego roku obchodzimy 10 września.
Po zakończeniu uroczystości nastąpiły długo wyczekiwane, powakacyjne spotkania z wychowawcami, koleżankami i kolegami.
W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy wszelkich sukcesów, satysfakcji z pracy i nauki oraz radości z bycia razem…

GALERIA FILM

OGŁOSZENIE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
w Szkole Podstawowej 

im. Władysława Broniewskiego
w Strupinie Dużym
odbędzie się 4 września 2023 r.


Program uroczystości :

Godz. 8:00 – uroczyste spotkanie w sali gimnastycznej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów

klas I – VIII szkoły podstawowej.
Po części oficjalnej spotkanie przedszkolaków

i uczniów w klasach z wychowawcami.

Zwracamy się z prośbą do rodziców

o dowóz dzieci we własnym zakresie
(o ile istnieje taka możliwość).

Organizacja dowozu autokarem szkolnym 
(tak jak przed wakacjami) :

I kurs - autokar wyjeżdża po uczniów spod szkoły

ok. godz. 7:0 0 - uczniowie z Pokrówki
II kurs - autokar wyjeżdża po uczniów spod szkoły
ok. godz. 7:00 - uczniowie z Rożdżałowa

i pozostałych miejscowości
Powrót:  wszystkie dzieci przedszkolne
i uczniowie dojeżdżający kl. I – VIII
wracają autobusem spod szkoły ok. godz. 9 :30.

Uczniów obowiązuje strój galowy 

oraz zmiana obuwia!
                                                                                      
                               Dyrektor szkoły Ewa Grusza

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w czasie wakacji z placu zabaw i boiska szkolnego można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
Osoby, które chcą skorzystać z boiska powinny się zgłosić do obsługi szkoły (woźne lub konserwator) w celu poinformowania ile osób będzie na boisku

i w jakich godzinach. Każdy korzystający z boiska zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu boiska” zamieszczonego na bramie przy wejściu na boisko. 
Na całym terenie Szkoły obowiązuje zakaz:
1) jazdy  rowerami, motorowerami, motocyklami, innymi pojazdami mechanicznymi, itp.;
2) wprowadzania psów i innych zwierząt;
3) niszczenia urządzeń sportowych;
4) używania wulgaryzmów;
5) palenia otwartego ognia;
6) palenia wyrobów tytoniowych;
7) spożywania napojów alkoholowych;
8) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających;
9) niszczenia mienia szkoły oraz zaśmiecania terenu.  
Dyrektor Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i  uczniów znajdujących się na placu zabaw oraz na terenie boiska szkolnego w czasie wakacji.

Dyrektor Ewa Grusza